Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. (M.Kemal ATATÜRK)

*** 19.06.2012 tarihinde Genel Kurulda kabul edilen "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"
6331 sayılı İSG Yasasının Cumhurbaşkanlığına gönderilen son hali tıkla


İSG Formlar ve Belgeler

Bu yazı 10 Ekim 2011 tarihinde moderator tarafından güncellenmiştir.

1. İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi
İşveren ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından imzalandıktan sonra onay için İSGGM İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Hizmetleri Birimi’ne gönderilecek.

2. İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi
İşveren ve İşyeri Hekimi tarafından imzalandıktan sonra onay için İSGGM İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Hizmetleri Birimi’ne gönderilecek.

3. Yıllık Değerlendirme Raporu
Her yılın sonunda doldurularak İSGGM’ne gönderilecek.

4. İşletme Belgesi Başvuru Formu
İşetme belgesi alınacağı zaman doldurularak İl Çalışma Müdürlüğüne gönderilecek.

5. Sağlık Raporu
Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar için işe girişte kullanılacak sağlık raporu. İşyeri hekimi tarafından doldurulacak, muayene olan çalışan da bilgilerin kendisine ait olduğunu imzalayarak onaylayacak.

6. İş Kazası Bildirim Formu
İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde, doldurularak 2 iş günü içerisinde ÇSGB Çalışma İl Müdürlüğüne gönderilecek.

7. Taşeronlardan istenecek ve dosyalarında bulundurmaları istenecek belgeler.
Alt işverenlerden bulunması istenecek belgeler.

8. İş kazalarında yapılacak adli ve idari işlemler

9. İş Kazası Tutanağı Formu
İşyeri Sağlık Güvenlik Biriminde tutulacak kayıtlar için.

10. İş Kazası Bildirim Formu (YENİ)
İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde, doldurularak 3 iş günü içerisinde ÇSGB SGK il müdürlüğüne gönderilecek.

11. İSG Kurul Tutanak Formu

12. Vinç Periyodik Kontrol
3 aylık periyotlarda.

13. Forklift Periyodik Kontrol
3 aylık periyotlarda.

14. Kompresör Periyodik Kontrol
Yılda bir kez.

15. Kazan ve Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrol
Yılda bir kez.

16. İSG Eğitim Tutanağı
Çalışanlar için eğitim verildiğine dair tutanak.

17. Risk Grupları Tebliği

28 Nisan ILO Dünya İSG Günü

Haberler

Faydalı Linkler

IP Adresiniz;