4-10 Mayıs 2006 İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

You may also like...

1 Response

  1. 23 Nisan 2015

    […] Çok eski çağlardan beri dünyamızda İşçi ve İşyeri kavramı vardır. İşçinin olduğu her yerde İş Güvenliği önemli bir konu olarak ele alınmıştır. Bu konu özellikle sanayileşmenin gelişimi ile önemini artırmıştır.Kömürün bulunması , buharın teknolojik kullanımı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin gelişim sürecini hızlandırmıştır.(Yeni anlayışa göre İş Sağlığı ve Güvenliği) Rönesans ile birlikte gelen Sanayi Devrimi ve daha sonra da petrolün bulunması ile ve 20.Yy. da Kimyasallardaki önemli gelişmeler bu konuyu daha da önemli hale getirmiştir.Tüm bilim dallarının ilgi alanına ,kapsamına girmesini sağlamıştır. Bu konuda 1833 yılında İngiltere de çıkarılan fabrikalar yasası ilk önemli yasadır. Bu yasa ile günlük çalışma süresi 10 saate indirilmiştir.Yine aynı yasa ile 9 yaşından küçük çocukların çalıştırılması ve18 yaşından küçüklerin gece çalıştırılmaları yasaklanmıştır.1842 yılında çıkartılan yasa ile Kadın ve Çocukların maden ocaklarında çalıştırılmaları yasaklanmıştır.1844 yılında fabrikaların İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Aynı yıllarda Fransa’a da benzer yasalar çıkartılmıştır. Fakat İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda en önemli çalışmayı Bernardino RAMAZZİNİ yapmıştır.Bu konunun kurucusu kabul edilmektedir.Kendisi hekim olup yazdığı kitaplarda hastalıkların teşhisinde genç doktorlara hastanın mesleğini , yaptığı işleri ve kullandığı malzemeleri sormalarını öğütlemektedir.Bu yargılara sürekli olarak kanalizasyon temizliği yapan işçilerin benzer şikayetlerle rahatsızlanmasından sonra varmıştır.Çalışmaları neticesinde kanalizasyonda oluşan gazların işçilerde rahatsızlıklara ve ölüme yol açtığını tespit ederek bu konuda yoğunlaşmıştır. İş kazalarına uğrayanlara tazminat ödemesi ilk kez Almanya da 1885 yılında uygulanmaya başladı.Kısa zamanda tüm Avrupa da ve Amerika da hızla yaygınlaştı ve genel kabul gördü. Aynı dönemde Osmanlı Devleti içinde bu konularda pek fazla bir şey olmadığı görülmektedir.Bunun en önemli nedeni ise sanayinin olmayışı ve gelişmemesidir.Fabrika denecek büyüklükte işyerlerinin az olması bu konuda ki çalışmaların gelişmemesine neden olmuştur. Ancak 1865 yılında çıkartılan “Dilaver Paşa Nizamnamesi” kömür madenlerinde çalışan işçiler için hazırlanmıştır.1869 yılında ise “Maadin Nizamnamesi” çıkartılmıştır. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise 1921 yılında 151 sayılı “Ereğli Havza i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun “kömür işçilerinin çalışma şartları ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki ilk yasadır.1924 yılında 394 sayılı yasa çalışanlara hafta tatili getirmiştir. 1926 yılında 818 sayılı Borçlar Kanunu İş kazası ve Meslek hastalıkları için düzenlemeler,1930 yılında çıkarılan Belediyeler kanunu ise denetim konusunda hükümler içermektedir.1935 yılında Milli bayram ve genel tatil günleri hakkında kanun yürürlüğe girmiştir. Yine 1930 yılında çıkarılan “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” ve 1937 yılında çıkartılan 3008 sayılı İş Kanunu bu konuda çıkarılan önemli yasalardır. Bu yasalarla ilgili çok sayıda tüzük ile detaylar ve uygulamalar belirlenmiştir. Çalışma Bakanlığının 1946 yılında kurulması İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en önemli aşamadır.1945 yılında 4792 İşçi Sigortaları kanunu da önemli bir dönüm noktasıdır.3008 sayılı kanun 1967 yılında 931 sayılı kanunla değiştirilmiş, bunun yerine de 1971 yılında 1475 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816″>4857 Sayılı İş Kanunu”>iş kanunu gelmiştir. Bu yasa uzun yıllar uygulanmış ve AB uyum sürecinde 2003 yılında 4857 sayılı yeni İş yasası yürürlüğe girmiştir. Daha önce çeşitli tüzüklerle düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği ilk kez 4857 sayılı İş Yasasında ayrı bir bölümde ele alınmıştır. Ancak sosyal güvenlik sistemimizin tekleştirilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası ‘nın 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ile de tüm çalışanları kapsayan bir İş Sağlığı Güvenliği Yasası çıkartılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Kaynak : http://www.zaferkeskin.com/makaleler2.html […]