İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Adı Açıklama Son düzenleme
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Alınması Gerekli Önlemler 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çıkartılan yönetmeliklere göre; 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri. 31.05.2012
Tüm İşyerlerinde Genel Olarak Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çıkartılan yönetmeliklere göre; genel olarak tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri. 31.05.2012
Akaryakıt İstasyonlarında Alınacak

Önlemler***Tank Emniyet Mesafeleri ***

20.05.2007 Tarih ve 26527 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 3 ay sonra 20.08.2007 tarihinde yürürlüğe giren TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri” Standardına (MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ – TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/09) ve iş mevzuatına göre düzenlenmiş iş sağlığı ve güvenliği önlemleri.Akaryakıt istasyonları içerisinde kurulmuş ve kurulacak olan LPG otogaz istasyonlarının TS 11939 standardına uygun olmaları mecburidir. 12.09.2010
LPG Otogaz İstasyonlarında Alınacak Önlemler*** Tank Emniyet Mesafeleri *** 09.03.2001 Tarih ve 24337 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 ay sonra 09.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren TS 11939/OCAK 2001 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kurallarına (Mecburi Standard Tebliği – Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14) ve iş mevzuatına göre LPG otogaz istasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri. 12.09.2010
Yapı (İnşaat) İşlerinde Alınacak Önlemler Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ile diğer iş mevzuatına göre yapı (inşaat) işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli güvenlik önlemleri. 12.09.2010
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre işveren veya proje sorumlusu, işyerinde yürütülecek faaliyetleri dikkate alarak bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. 11.01.2009

kaynak: bilgit.com