Yasalar

 

Mevzuat Bilgi Sistemi Kanun Adı Kanun No Kabul Tarihi
Download Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709 18.10.1982
Download Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 5953 13.06.1952
Download Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 09.10.2003
Download Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 3146 19.01.1985
Download Çocuk Koruma Kanunu 5395 03.07.2005
Download Deniz İş Kanunu 854 20.04.1967
Download Dernekler Kanunu 5253 04.11.2004
Download Devlet Memurları Kanunu 657 14.07.1965
Download Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3071 01.11.1984
Download Elektronik İmza Kanunu 5070 15.01.2004
Download Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 151 10.09.1337
Download Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 5362 07.06.2005
Download Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) 1479 02.09.1971
Download Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun 697 26.12.1925
Download Hafta Tatili Hakkında Kanun 394 02.01.1924
Download Harcırah Kanunu 6245 10.02.1954
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 207 A(III) 9119 BKK 10.12.1948 06.04.1949
Download İş Kanunu 1475 (Yürürlükteki hali) 1475 25.08.1971
Download İş Kanunu 4857 (6331 sayılı yasa ile kaldırılan hükümler güncellendi) 4857 22.05.2003
Download İş Mahkemeleri Kanunu 5521 30.01.1950
Download İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 20.06.2012
Download İşsizlik Sigortası Kanunu 4447 25.08.1999
Download Kabahatler Kanunu 5326 30.03.2005
Download Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 5176 25.05.2004
Download Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 4688 25.06.2001
Download Karayolları Trafik Kanunu 2918 13.10.1983
Download Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun 6269 15.02.1954
Download Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 3628 19.04.1990
Download Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4483 02.12.1999
Download Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) 3308 05.06.1986
Download Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 5544 21.09.2006
Download Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 3458 17.06.1938
Download Öğle Dinlenmesi Kanunu 6301 02.03.1954
Download Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 5188 10.06.2004
Download Özel Öğretim Kurumları Kanunu 5580 08.02.2007
Download Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 3153 19.04.1937
Download Sendikalar Kanunu 2821 05.05.1983
Download Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 6356 18.10.2012
Download Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 31.05.2006
Download Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5502 16.05.2006
Download Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) 506 17.07.1964
Download Tarım Sigortaları Kanunu 5363 14.06.2005
Download Tebligat Kanunu 7201 11.02.1959
Download Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 2822 05.05.1983
Download Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 4077 23.02.1995
Download Türk Borçlar Kanunu 6098 11.01.2011
Download Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 6101 11.01.2011
Download Türkiye İş Kurumu Kanunu 4904 25.06.2003
Download Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 2429 07.03.1981
Download Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 24.04.1930
Download Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 4703 29.06.2001
Download Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 4817 27.07.2003